Gebaseerd op ruim 1500 bronnen toont De volgende oorlog de voorbereidingen voor een oorlog tegen Iran.

 

De volgende oorlog. Deze titel lijkt uit te gaan van de onvermijdelijkheid van een oorlog tegen Iran. Onvermijdelijk is hij niet en belangrijker misschien nog dan de vraag of de oorlog al dan niet zal losbarsten, is de mate waarin de feiten aantonen hoever de Verenigde Staten en zijn bondgenoten, met name Israël, al gevorderd zijn in het voorbereiden van deze volgende oorlog. Na Afghanistan en Irak wordt opnieuw een oorlog opgebouwd waar wij - als Nederlanders, Europeanen, wereldburgers - straks in kunnen worden meegesleurd. Aan de hand van rapporten, artikelen en uitspraken van vooraanstaande analisten en direct betrokkenen wordt in dit boek de opbouw naar de volgende oorlog beschreven. De volgende oorlog is een onmisbaar naslagwerk voor eenieder die de actuele verslaggeving rond de kwestie Iran in de juiste context wil plaatsen.
-
Het boek is te koop of te bestellen via de boekwinkels, maar is ook online verkrijgbaar, bijvoorbeeld bij Bruna, NRC lux of Ako.